Hesta plus liquid magnesium B12 1l

HESTA PLUS LIQUID MAGNESIUM B12


Liposomal innkapsling for mye høyere biotilgjengelighet

I St. Hippolyt® LIQUIDs er de essensielle sporstoffene og andre næringsstoffer liposomal innkapslet, så de kan komme frem til bestemmelsesstedet i kroppen på en beskyttet måte.

Ved hjelp av nanodispersjon fremstilles flytende produkter, nanoemulsjoner, med stabile liposomer som har næringsstoffene er innkapslet.

Denne forbehandlingen øker effektiviteten av det respektive mikronæringsstoffet fordi både biotilgjengeligheten og absorpsjonshastigheten blir mange ganger høyere.

Magnesiummangel kan føre til

 • muskel- og nerve problemer
 • hjerte- og kretsløpsforstyrrelser
 • svakere knokler
 • nedsatt psykisk og fysisk robusthet
 • muskelspenninger og sviktende arbeidslyst
 • tilbøyelighet til nervøsitet, dårlig reaksjonsevne og nervøsitet
 • utmattelse
kr 870,00
uten fraktkostnad

HESTA PLUS LIQUID MAGNESIUM B12

Liposomal innkapsling for mye høyere biotilgjengelighet

I St. Hippolyt® LIQUIDs er de essensielle sporstoffene og andre næringsstoffer liposomal innkapslet, så de kan komme frem til bestemmelsesstedet i kroppen på en beskyttet måte.

Ved hjelp av nanodispersjon fremstilles flytende produkter, nanoemulsjoner, med stabile liposomer som har næringsstoffene er innkapslet.

Denne forbehandlingen øker effektiviteten av det respektive mikronæringsstoffet fordi både biotilgjengeligheten og absorpsjonshastigheten blir mange ganger høyere.

BLOG: ST. HIPPOLYT LIQUIDS MED LIPOSOMAL INNKAPSLING

LIQUIDs NO

Magnesiummangel kan føre til

 • muskel- og nerve problemer
 • hjerte- og kretsløpsforstyrrelser
 • svakere knokler
 • nedsatt psykisk og fysisk robusthet
 • muskelspenninger og sviktende arbeidslyst
 • tilbøyelighet til nervøsitet, dårlig reaksjonsevne og nervøsitet
 • utmattelse

Konstatering av næringsstoffmangel

Dyrlegen kan ved hjelp av blodprøve fastslå en næringsstofmangel. Noen mangler kan bestemmes ved håranalyse, andre ganske enkelt ved hjelp av erfaring og et trenet øye!

Tidlige stadier av næringsstofmangler viser seg gjerne som:

 • pels og hudforandringer
 • forandringer i hovstrukturen
 • muskelspenninger
 • redusert bevegelsesglede
 • karakterforandring
 • fordøyelsesutfordringer

Mangler på ett eller flere næringsstoffer kan forstyrre og forsinke hestens restituering betydelig.

Typisk ernæringsrelaterte utfordringer med:

 • insektangrep
 • forsinket restituering etter skader
 • fertilitet
 • høvene
 • muskler, herunder syredannelse under arbeide
 • fordøyelsen
 • hud og pels
 • stoffskifte

I tillegg til sine strukturelle oppgaver er mineralene og de essensielle sporstoffene nødvendige for enzymsystemets funksjon. Forstyrrelser i enzymenes aktivitet fører til stoffskifteutfordringer som kan ha vidt forskjellige symptomer fra individ til individ.

Næringsstoffmangler forverres gradvis og ofte forblir de uoppdaget i lang tid. Langvarige næringsstofmangler kan resultere i svært utfordrende tilstander.

Fôring
Varigheten av bruken avhenger av næringsstoffmangelen. Mens det kan ta måneder til år å kompensere for zinkmangel, kan selénunderskudd normalt kompenseres i løpet av et par uker.

I prinsippet bør hester med sporstoffmangler grunnfôres på fôr som er spesielt rikt på sporstoffer, som Hesta Mix®, Struktur-E® eller Natur­Müsli SENIOR.