Saracen Rapid beet

Saracen Rapid Beet er ren melassefri sukkerbetemasse som er et supert fiberfór til hester og ponnier.

Det inneholder kun 5% naturlig sukker fra råvarene, som er lavere enn tilsvarende produkter på markedet, og kun 1,5% stivelse.

100g Rapid Beet trenger minimum 0,5L vann. La produktet bløtlegges i 5 minutter i varmt vann, eller 10 minutter i kaldt vann.

Max 0,5kg tørr Rapid beet per 100 kg kroppsvekt. Eks en hest på 500kg kan få opp til 2,5kg tørr Rapid Beet per dag. Må ikke gis tørt. Må bløtes før det gis.

Dersom Rapid Beet er det eneste fóret man gir foruten høy anbefales det å tilsette et Balancer-fór eller et multivitamin-tilskudd ettersom det ikke er tilsatt nødvendige vitaminer og mineraler. Det anbefales å tilsette salt-elektrolytter i fóret.

Kvalitetsgaranti
Produktet er produsert på et lisensiert sted under strengt kontrollerte forhold og etterfølger EU og UKs regelverk når det kommer til produksjon av fór til dyr. Produktet er testet for å sikre at naturlig oppstående forbudte stoffer (NOPS) som kan gi dopingsutslag ikke er å finne i produktet. Det at fóret er fulgt opp etter BETA NOPS retningslinjer minimerer risikoen for at forbudte substanser skal kunne komme med i produksjonen av fóret.

kr 589,00